Osebna orodja
Nahajate se tu: Domov O projektu Dosedanje aktivnosti v projektu

Dosedanje aktivnosti v projektu

V tem prispevku so opisane aktivnosti projekta Sporočilo v steklenici, ki so bile izvedene od začetka v letu 2003 vse do konca leta 2012.

Projekt je na inovativen in ljudem prijazen način ljudi vseh področij Slovenije in iz vseh družbenih skupin in slojev seznanjal s problematiko, ki je povezana s tveganim ali škodljivim pitjem alkohola in odvisnostjo od njega. Za projekt smo uspeli pridobiti kar nekaj donatorjev in/ali sponzorjev, ki so nam s svojimi uslugami ali pa bistveno znižanimi cenami svojih storitev ali uslug omogočili, da smo izvedli precejšen del načrtovanega programa. Del sredstev za projekt smo pridobili na javnih razpisih Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Mestne občine Ljubljana. Kljub vsemu pa je bil odziv sponzorjev in donatorjev bistveno manjši od želenega in nekako pričakovanega, kar lahko kaže na odnos celotne družbe do alkoholne problematike. Zgleda, da je zavedanje resnosti problema in pomena celovite družbene akcije še vedno na zelo nizki stopnji.

Prvi intenzivni del akcije je bil izveden v začetku novembra 2003 – tik pred Martinovanjem, ko smo se po novinarski konferenci (vabilo z zgoščenko) prvič obširno pojavili v številnih javnih medijih (TV SLO, POP TV, Naša TV, Radio SLO, Delo, Večer, Mag, nekoliko kasneje tudi Družina in Jana). Osnovni motiv plakata »Kol'kor kapljic, tol'ko let« je bil zelo odmeven in je bil dobra osnova za seznanjanje ljudi z osnovnimi sodobnimi strokovnimi pogledi na pitje alkohola, ki smo ga predstavili v zloženki. Zloženka je bila dostopna velikemu številu ljudi po celi Sloveniji kot priloga Slovenskih novic in dnevnika Večer; plakati in zloženke so bili poslani vsem slovenskim zdravnikom splošne/družinske medicine, medicine dela ter šolske medicine. Prav tako so bili plakati in zloženke poslani vsem lekarnam in vsem centrom za socialno delo v Sloveniji. Plakati in zloženke so bili preko Zavoda za šolstvo razposlani po vseh srednjih šolah v Sloveniji s spodbudo, da v okviru pouka pripravijo vsaj eno uro na temo problematike pitja alkohola. Plakati so bili poslani tudi na sedež Univerze v Ljubljani, da so jih lahko razdelili vsem fakultetam. Plakati so bili razstavljeni na številnih železniških postajah, zloženke pa dostopne potnikom na poslovnih vlakih.

Drugi intenzivni del akcije je potekal v februarju in marcu 2004. Začel se je v začetku februarja – tik pred slovenskim kulturnim praznikom. V njem smo poleg ponovitve prvega motiva »Kol'kor kapljic, tol'ko let« široko predstavili motiv na temo Prešernove Zdravljice. Na njem je na domiseln način vsem nam znanim verzom dodano sporočilo o izjemno veliki rabi alkohola v Sloveniji, pripisane pa so meje manj tveganega pitja alkohola. Motiva sta bila široko predstavljena v več časopisih (Večer, Delo – Vikend, Gospodarski vestnik, Dolenjski list, Finance, Isis). Natisnjena sta bila tudi plakata, ki sta bila posredovana zdravstvenim domovom. Prvi motiv je bil razstavljen v številnih krajih Slovenije na razstavnih panojih na prostem podjetja TAM-TAM, motiv Zdravljice pa je bil razstavljen na posebnih oglasnih mestih WC-jev v številnih lokalih po celi Sloveniji preko podjetij OO Net in Fini oglasi. Oba motiva smo natisnili tudi v obliki Felix kartic, ki so bile razstavljene in nastavljene po sistemu »vzemi in piši« v številnih lokalih, da so jih gostje (pretežno mladi) v teh lokalih lahko vzeli in pisali. Na teh karticah je bilo poleg motiva domiselno natisnjeno na zadnji strani tudi sporočilo o mejah manj tveganega pitja alkohola. Motiv Zdravljice s sporočilom je bil v obliki telopa večkrat predvajan na obeh programih TV Slovenije. Študentke Fakultete za socialno delo so spomladi letos na svoji fakulteti pripravile posebno razstavo o alkoholni problematiki, na kateri so med drugim predstavile tudi delo našega projekta in vse do tedaj natisnjene izdelke našega projekta. Izdelki projekta so bili predstavljeni tudi na CINDI Slovenija ob njihovih dnevih odprtih vrat aprila letos v Ljubljani. Poleg tega so našo zloženko začeli uporabljati tudi nekateri centri za zdravljenje alkoholizma v Sloveniji kot osnovno informativno gradivo.

Tretji intenzivni del celotne akcije smo začeli v juniju 2004, ko smo natisnili 12 velikih transparentov (300x110 cm), namenjenih za javne razstave na prostem. Na transparentih so predstavljeni najboljši motivi na temo problematike pitja alkohola, ki so jih pripravili študenti Akademije za likovno umetnost (ALU) v Ljubljani. Hkrati smo izdelali promocijsko plastično stekleničko projekta in posebno brošuro, v kateri so bili poleg teksta prve jesenske zloženke z nekaj dodatki predstavljeni isti motivi (in nekaj dodatnih) študentov ALU. Ob tem smo pripravili ponatis jesenske zloženke z nekaj dodatki, tokrat v žepnem formatu. Z vsemi temi materiali smo pripravili tritedensko javno razstavo na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer smo na drevesa v parku razobesili vseh 12 velikih transparentov; postavili smo stojnico, na kateri so študenti Medicinske fakultete, ALU, Fakultete za socialno delo in še nekateri drugi obiskovalcem razstave in mimoidočim razdeljevali brošure s stekleničko in zloženke (fotografija - priloga 10). Na otvoritev te javne razstave smo s posebno oblikovanim vabilom povabili predstavnike Ministrstva za zdravje, predstavnike vseh drugih ministrstev, vse poslanske skupine, predstavnike Vlade RS, člane Sveta za alkoholno politiko v ustanavljanju, vse dotedanje donatorje in sponzorje ter več kot 40 novinarjev – predstavnikov številnih različnih javnih medijev. Žal se otvoritve razstave ni udeležil skoraj nihče od povabljenih (!?!). Kljub temu smo celotno razstavo ocenili kot zelo pozitivno, saj so bili številni obiskovalci, mimoidoči in celo domači in tuji turisti praviloma nad njo navdušeni. V istem času smo pripravili animirana oglasa projekta, ki so ju več tednov večkrat dnevno predvajali na TV Slovenija na prvem in drugem programu ter pred kino predstavami v Koloseju in Planetu Tuš. Natisnili smo 10 različnih plakatov velikosti B1 z motivi študentov ALU, ki jih je oglasno podjetje razobesilo na posebnih plakatnih panojih po več krajih Slovenije (Kranj, Velenje, Jesenice, Radovljica, Medvode, Domžale, Trzin). Celo poletje in še sedaj so ti plakati razstavljeni na panojih v podhodu železniške postaje v Ljubljani. Natisnili smo tudi plakate B2 velikosti, ki so bili obešeni en mesec v trgovinah Mercator po celi Sloveniji (516 plakatnih mest) ter v trgovinah Tuš (65 plakatnih mest). Javna razstava velikih transparentov skupaj s stojnico, na kateri so študenti obiskovalcem in mimoidočim razdeljevali brošure s stekleničko in zloženke, je bila organizirana v mesecu juliju v Portorožu pred vhodom na javno plažo na »promenadi«, v mesecu avgustu na glavnem trgu v Kopru, v mesecu septembru pa v Slovenj Gradcu. Plakatna akcija z B1 plakati je bila v mesecu septembru organizirana v prostorih Občine Kranj – tudi ta skupaj z razdeljevanjem brošur in zloženk občanom Kranja. V tem času smo se dogovorili s CINDI Slovenija za ponatis žepne izdaje zloženke, hkrati pa je bil pripravljen in natisnjen priročnik »O pitju alkohola« za zdravnike družinske medicine. Tudi v času Študentske arene na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 14. – 16. oktobra 2004 so bili razstavljeni plakati, obiskovalcem arene pa smo delili zloženke in brošure. Z izdelki projekta Sporočilo v steklenici smo se v oktobru istega leta udeležili tudi mednarodnega oglaševalskega festivala GoldenDrum v Portorožu.

Projekt je nadaljeval s seznanjanjem ljudi vseh področij Slovenije in iz vseh družbenih skupin in slojev s problematiko, ki je povezana s tveganim ali škodljivim pitjem alkohola in odvisnostjo od njega. Aktivnosti projekta so potekale preko celega leta 2005. Tako so v januarju večkrat predvajali naš oglas »Kol'kor kapljic, tol'ko let« na RTV Slovenija SLO 1 in SLO 2, ter pred kinopredstavami v Koloseju v Ljubljani. Prav tako v januarju smo organizirali razstavo plakatov, ki so jih izdelali študenti Akademije za likovno umetnost, v prostorih BTC Ljubljana in City parka v Ljubljani. Hkrati z razstavo so študenti obiskovalcem razdeljevali pripravljeno zloženko z osnovnimi sodobnimi strokovnimi pogledi na pitje alkohola. Podobne razstave, na katerih so študenti razdeljevali zloženke, smo organizirali in izvedli februarja v prostorih Emporiuma v Ljubljani in v prostorih BTC Murska Sobota, marca v BTC Novo mesto, aprila v prostorih podjetja Revoz Novo mesto, maja v prostorih Kliničnega centra Ljubljana ob njihovem dnevu odprtih vrat, junija v prostorih Univerzitetne knjižnice v Mariboru, jeseni na Študentski areni na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in v Cankarjevem domu. V juliju so naš oglas večkrat predvajali na lokalni TV postaji v Novi Gorici. V novembru smo organizirali razpošiljanje plakatov in zloženk vsem zdravstvenim domovom, bolnišnicam, zasebnim zdravnikom (tako zdravnikom družinske medicine kot kliničnih specialnosti, diagnostikom), lekarnam in zdraviliščem, skupaj s ponudbo dostave posebej pripravljenih panojev za obešanje plakatov, tako da omogočimo razširitev informiranja na čim več ljudi različnih starosti, slojev in področij. Naši plakati so bili vidni tudi na vseh Petrolovih servisih.

V letu 2006 smo nadaljevali z razstavami izbranih motivov v zdravstvenih domovih po celi Sloveniji (skupaj v 51 ZD) skupaj z razdeljevanjem informativnih zloženk. Pripravili smo brošuro za samopomoč ljudem, ki alkohol pijejo  tvegano ali škodljivo. Pripravili smo priročnik in smernice za delo na področju alkoholne problematike za strokovnjake v osnovnem zdravstvu. Izvedli smo plakatno akcijo v toaletnih prostorih številnih lokalov v različnih krajih Slovenije. Animirani oglas so predvajali pred kinopredstavami v vseh Kolosejih v Sloveniji, kjer so ob plakatih študenti obiskovalcem razdeljevali informativno zloženko. Enak oglas so predvajali tudi na POP TV in A-kanalu ter na nekaj lokalnih TV postajah v okviru oglasnih sporočil v dobro gledanih terminih. Pripravili in organizirali smo javno razstavo velikih transparentov z izbranimi motivi nasproti Slavije v Mariboru, kjer so študenti razdeljevali informativne zloženke. Pripravili in izvedli smo tematski koncert v KUD France Prešeren v Ljubljani z znanim umetnikom Janijem Kovačičem, ter se programsko povezali s srednješolsko Impro ligo. Pripravili in izvedli smo ustvarjalno učno delavnico za skupino študentov Akademije za likovno umetnost, na kateri so pripravili nove inovativne motive za nadaljevanje programa. Te motive že uporabljamo za organiziranje razstave na Kongresnem trgu v Ljubljani. Študenti Fakultete za socialno delo so začeli s skupnostno akcijo z delom na terenu.

Od jeseni 2006 smo nadaljevali z razstavami izbranih motivov še po nekaterih zdravstvenih domovih v Sloveniji (predvsem Zdravstveni dom Ljubljana skupaj s SNMP na Kliničnem centru), na katerih smo razdeljevali informativne zloženke. Postopoma v javnosti delimo tudi brošuro za samopomoč ljudem, ki alkohol pijejo tvegano ali škodljivo, katero smo pripravili v prejšnji fazi projekta. Nove motive na temo problematike pitja alkohola, ki so jih pripravili študenti Akademije za likovno umetnost v prejšnjem delu projekta, smo pripravili v obliki velikih transparentov (300x110 cm) in jih uporabili za veliko akcijo na Kongresnem trgu v Ljubljani tik pred Miklavžem, kjer so študenti Fakultete za socialno delo obiskovalcem razstave in mimoidočim razlagali namen in vsebino projekta ter jim predstavili zloženko z osnovnimi informacijami o alkoholu. Vse motive smo natisnili tudi v obliki klasičnih plakatov dimenzije 100x70 cm, s katerimi smo začeli razstave s predstavitvijo projekta na fakultetah Univerze v Mariboru. Povezali smo se s CINDI  Slovenija, da bomo skupaj z njimi preko njihovih sodelavcev promovirali našo akcijo in predstavljali vsebino projekta. Izdali smo novo žepno zloženko s splošnimi informacijami o problematiki pitja alkohola, katere vsebina je v primerjavi s prvo izdajo malo prilagojena dosedanjim izkušnjam, vsebuje pa predvsem nove motive študentov Akademije za likovno umetnost.

K delu projekta smo uspeli pritegniti tudi znano glasbeno skupino Siddharta, tako da smo nekaj naših vsebin dodali k njihovim letakom (flyer), ki so jih množično uporabljali za promocijo serije svojih koncertov v številnih krajih po Sloveniji. Projekt smo predstavili na Radiu Ljubljana in Radiu Koper, skupaj z animiranim oglasom pa na TV Pika, TV Primorka ter ponovno na RTV Slovenija.

V letu 2007 smo organizirali 6 strokovnih izobraževanj za strokovno javnost za delo na področju problematike pitja alkohola v sodelovanju s CINDI Slovenija, kjer poleg predavanj in praktičnega treninga veščin udeležencem delimo posebej pripravljene priročnike in smernice za delo na področju alkoholne problematike za strokovnjake v osnovnem zdravstvu.

Dvakrat smo pripravili obsežno akcijo s posebnimi WC oglasi na za ta namen posebej pripravljenih panojih v toaletnih prostorih številnih lokalov v različnih krajih širom Slovenije. Zelo odmevni in dobro sprejeti sta bili obsežni akciji v vseh Kolosejih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje in Koper), kjer so pred kinopredstavami predvajali dva naša telopa (prvotnega in najnovejšega na temo alkohol in promet – nazadnje oktobra in novembra 2007); ob tem je bila pripravljena tudi razstava naših motivov na posebej pripravljenih panojih v avlah Kolosejev, študenti Fakultete za socialno delo pa so hkrati razdeljevali obnovljene informativne zloženke iz prejšnjega dela projekta, letos jeseni pa novo pripravljene in prilagojene zloženke. Ob tem so spremljali odziv obiskovalcev na takšno akcijo, ki je bil večinoma zelo pozitiven – tudi pri mnogih mladih; nekateri obiskovalci niso pokazali posebnega zanimanja za akcijo, le redki mladi pa so se nekoliko »ponorčevali«, češ da bodo pili naprej.

Pripravili smo razstavo velikih transparentov na prostem v Mariboru – na zelo frekventni lokaciji, ki jo je uradno odprl župan Mestne občine Maribor, podprl pa jo je tudi Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in ZZZS. Z razstavo je hkrati potekalo razdeljevanje informativne zloženke. Podobno razstavo z velikimi transparenti smo izvedli v Občini Litija na najbolj frekventnem križišču, kjer je zelo velika fluktuacija – tako občanov Litije in Šmartnega kot tudi občanov zasavskih, posavskih in štajerskih občin. Plakate smo razstavljali tudi na posebnih oglasnih panojih po Sloveniji podjetja Amicus ter na nekaterih šolah po Sloveniji, pa tudi na panojih po zdravstvenih domovih podjetja Vita Media.

Vse te aktivnosti so študenti Fakultete za socialno delo spremljali s skupnostnim delom na terenu.

Animirani oglas smo distribuirali preko elektronskih medijev na številne naslove in ga poslali za namestitev na spletne strani.

Projekt je bil podrobno predstavljen v časopisu Delo.

Vsa ta leta s temi vsebinami strokovno informiramo študente medicine v Ljubljani in izobražujemo specializante družinske medicine za obravnavanje problemov, povezanih s pitjem alkohola.

V letu 2008 smo nadaljevali z distribucijo sporočil preko elektronskih medijev, spote z osnovnim tekstom smo namestili na spletne strani Youtube (spote si lahko ogledate na naši spletni strani pod zavihkom Gradiva).

Pripravili smo razstavo plakatov z razdeljevanjem zloženk na mestnih ulicah v Kranju, v okviru majskih študentskih iger v Ljubljani ter Festivala Lent v Mariboru; povezali smo se z Lokalno akcijsko skupino na Ptuju, povezovali smo se tudi z Vita Medio, ki na svojih monitorjih v zdravstvenih domovih in lekarnah predstavlja to spletno stran www.nalijem.si. Povezali smo se tudi s projektom Z glavo na zabavo, in spletno stranjo www.med.over.net. Pripravili smo nekoliko spremenjeno izdajo zloženke z osnovnimi informacijami o alkoholu, katero bodo lahko dobili vsi študenti Univerz v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem. Pomemben del letošnjih aktivnosti je priprava spletne strani, na kateri poleg informacij o alkoholu in samem projektu izstopa anonimni vprašalnik za samooceno pitja z možnostjo povratne informacije. <oktobra smo na Študentskem bazarju v Kopru postavili svojo stojnico, na kateri je vsakdo lahko na računalniku izpolnil anonimni vprašalnik. Oktobra smo predstavili našo spletno stran na TV Slovenija v oddaji LAbirint v soboto popoldne. Novembra smo se pridružili akciji Ministrstva za promet "Alkohol ubija - največkrat nedolžne"; ob tem so v vseh Kolosejih (Ljubljana, Maribor, Kranj in Koper) predvajali naš spot, študenti pa so razdeljevali zloženke, na oglasnih mestih v sanitarijah številnih lokalov pa so bili predstavljeni naši plakati z motivi, povezanimi s prometom.

letu 2009 smo celo leto širili strokovne informacije preko elektronskih medijev na številne naslove laične publike in strokovnih krogov. Izvedli smo promocijo projekta z jasnimi sporočili za manjšo porabo alkohola preko številnih javnih medijev (n.pr. Radio Ekspres, Nedelo, Družina, 15 lokalnih radijskih postaj, Viva, Šouvizija) in spletnih strani (n.pr. www.zapomni.si, www.med.over.net, www.mf.uni-lj.si/katedra/62, www.souvizija.si.

S svojo promocijsko stojnico smo sodelovali spomladi na festivalu v Kopru z imenom Zdravi maj v organizaciji Študentske organizacije Koper, oktobra na ŠOU bazarju v Kopru, na festivalu Lent v Mariboru in na Gospodarskem razstavišču na sejmu Narava zdravje. Vsakokrat smo ob tem na stojnici imeli tudi računalnik z  dostopom do interneta, tako da so lahko obiskovalci kar tam izpolnjevali spletni vprašalnik za samooceno pitja alkohola. Razstave smo pripravili tudi v sodelovanju s podjetjem VITA media in Avus oglasi, ki imajo svoja oglasna mesta v številnih zdravstvenih ustanovah in lekarnah po celi Sloveniji.

V okviru našega projekta smo sodelovali pri akciji Slovenske Karitas »40 dni brez alkohola«. Aktivno smo se junija in novembra pridružili projektu Ministrstva za zdravje in Ministrstva za promet »Alkohol ubija – največkrat nedolžne«. V okviru tega smo pripravili in izvedli obsežno akcijo s posebnimi WC oglasi na za ta namen posebej pripravljenih panojih v toaletnih prostorih številnih lokalov v različnih krajih širom Slovenije. Hkrati smo v istem obdobju pripravili in izvedli tritedensko akcijo v vseh Kolosejih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kranj in Koper), kjer so pred kino-predstavami predvajali naš prilagojeni telop na temo alkohol in promet; ob tem so v avlah Kolosejev študenti razdeljevali informativne zloženke in spremljali odzive obiskovalcev na akcijo. V Kolosejih smo postavili računalnik z  dostopom do interneta, tako da so lahko obiskovalci kar tam izpolnjevali spletni vprašalnik za samooceno pitja alkohola. Z novim šolskim letom smo začeli vsem brucem na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Primorski univerzi deliti našo informativno zloženko z vabilom, da obiščejo tudi našo spletno stran.

V letu 2010 smo nadaljevali s širjenjem strokovnih informacij preko elektronskih medijev na naslove laične publike in strokovnih krogov. Izvedli smo promocijo projekta z jasnimi sporočili za manjšo porabo alkohola preko številnih javnih medijev (n.pr. Družina, lokalne radijske postaje) in spletnih strani (n.pr. www.stiska.si, www.storitev.si, www.zapomni.si, www.med.over.net, www.brezalkohola.si, www.mf.uni-lj.si/katedra/62).

S svojo promocijsko stojnico smo sodelovali na:

- sejmu Avto in vzdrževanje v Celju, 

- Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju,

- Mednarodnem sejmu obrambe, varovanja, zaščite in reševanja SOBRA v Gornji Radgoni,

- na prireditvi »Varno na poti” v Nakupovalnem  centru Supernova - Rudnik v Ljubljani

- Avto motor showu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 

- 1. slovenski nacionalni konferenci o alkoholu na Brdu pri Kranju.

 Vsakokrat smo ob tem poleg razdeljevanja informativnih zloženk na stojnici imeli tudi računalnik z  dostopom do interneta, tako da so lahko obiskovalci kar tam izpolnjevali spletni vprašalnik za samooceno pitja alkohola.

Promocijo smo izvajali občasno tudi v sodelovanju s podjetjem VITA media in Avus oglasi, ki imajo svoja oglasna mesta v številnih zdravstvenih ustanovah in lekarnah po celi Sloveniji.

Tudi letos smo sodelovali pri akciji »40 dni brez alkohola«, ki jo organizirata Slovenska Karitas in www.med.over.net. Junija smo se pridružili projektu Ministrstva za zdravje in Ministrstva za promet »0,0 šofer«. V okviru tega smo pripravili in izvedli akcijo s posebnimi WC oglasi na za ta namen posebej pripravljenih panojih v toaletnih prostorih številnih lokalov v različnih krajih širom Slovenije. Akcijo z WC oglasi v lokalih po Sloveniji smi pripravili tudi v decembru, ki je eden od mesecev, ko je največ težav, povezanih s pitjem alkohola.

V ambulantah za študente v okviru preventivnih zdravniških pregledov vseh brucev Univerze v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Primorski univerzi smo promovirali naš projekt in jim razdeljevali vprašalnik za samooceno pitja.

V letu 2011 smo nadaljevali s širjenjem strokovnih informacij preko elektronskih medijev na naslove laične publike in strokovnih krogov. Izvedli smo promocijo projekta z jasnimi sporočili za manjšo porabo alkohola preko številnih javnih medijev (n.pr. Družina, Val 202 Radia Slovenija, lokalne radijske postaje) in spletnih strani (n.pr. www.stiska.si, www.storitev.si, www.zapomni.si, www.med.over.net, www.brezalkohola.si, www.mf.uni-lj.si/katedra/62, www.med.over.net, www.najdi.si).

S svojo promocijsko stojnico smo sodelovali na:

- sejmu Dom v Ljubljani, 

- sejmu informatika v Ljubljani,,

- na prireditvi »Varno na poti” v Nakupovalnem  centru Supernova - Rudnik v Ljubljani

- Študentski areniv v Ljubljani, .

 Vsakokrat smo ob tem poleg razdeljevanja informativnih zloženk na stojnici imeli tudi računalnik z  dostopom do interneta, tako da so lahko obiskovalci kar tam izpolnjevali spletni vprašalnik za samooceno pitja alkohola.

Promocijo smo izvajali občasno tudi v sodelovanju s podjetjem VITA media in Avus oglasi, ki imajo svoja oglasna mesta v številnih zdravstvenih ustanovah in lekarnah po celi Sloveniji.

Tudi letos smo sodelovali pri akciji »40 dni brez alkohola«, ki jo organizirata Slovenska Karitas in www.med.over.net.

Seveda smo se pridružili tudi projektu Ministrstva za zdravje in Ministrstva za promet »0,0 šofer«. V okviru tega smo pripravili in izvedli akcije s posebnimi WC oglasi na za ta namen posebej pripravljenih panojih v toaletnih prostorih številnih lokalov v različnih krajih širom Slovenije. 

Pred novim letom povezali z občinami po Sloveniji, da so na svojih spletnih straneh predstavile našo spletno stran in nastavile povezave

 V letu 2012 smo v okviru našega projekta Sporočilo v steklenici  nadaljevali z aktivnostmi promocije z jasnimi sporočili za manjšo porabo alkohola s sodelovanjem pri akcijah različnih deležnikov in organizacij, ki so tako ali drugače povezane s problematiko pitja alkohola, ali pa sploh niso povezane s to problematiko in smo jo uspeli dodati in s tem omogočiti dostop do naših vsebin široki publiki. Sodelovali smo s  www.zapomni.si, www.med.over.net, Zavodom.za zdravstveno varstvo Ljubljana, Inštitutom RS za varovanje zdravja, Združenjem zdravnikov družinske medicine, več občinami.

S svojo promocijsko stojnico smo sodelovali na sejmu Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na preventivnem projektu Varna pot v Supernovi na Rudniku v Ljubljani in na Študentski areni v Ljubljani. Predstavili in promovirali smo naše materiale z informacijami o tveganju pitja alkohola, razdeljevali smo informativno zloženko; imeli smo tudi prenosna računalnika z dostopom do interneta, tako da so lahko obiskovalci kar tam izpolnjevali spletni vprašalnik za samooceno pitja alkohola. Pridružili smo se akciji Ministrstva »0-0 šofer«, svojo dejavnost smo predstavili na Regijski konferenci o alkoholu v Ljubljani, pripravljamo tudi sodelovali bomo tudi na 2 nacionalni alkoholni konferenci na Bledu.

Ves čas smo bili aktivni na naši prenovljeni spletni strani www.nalijem.si, z anonimnim vprašalnikom za samooceno pitja alkohola in individualiziranimi povratnimi sporoćili tistim, ki izpolnijo vprašalnik. Do sedaj je našo spletno stran obiskalo že nekaj več kot 50.000 obiskovalcev – v zadnjih 12 mesecih 15.000, več kot 10.000 pa se jih je na stran vrnilo najmanj enkrat; nekaj nad 11.000 jih je izpolnilo vprašalnik ter pridobilo individualizirano povratno sporočilo. Slaba desetina se jih je odločila, da so zapisati tudi svoj e-naslov; le-te smo začeli po določenem obdobju ponovno vabiti k izpolnjevanju vprašalnika. Sedaj je v pripravi analiza izpolnjenih vprašalnikov.

Po povezavi z občinami smo se povezali z lokalnimi časopisi, ki so objavili informacije o našem projektu in natisnili oglase za našo spletno stran. Oblikovali smo dva radijski oglasa za spodbudo k zmanjšanju pitja in bolj odgovornega odnosa do alkohola ter za povabilo obiska naše spletne strani, ki so do novega leta predvajale številne radijske postaje po celi Sloveniji. Ta oglasa sta spodbudila veliko število ljudi, da so obiskali našo spletno stran, tako da je bilo v zadnjih tednih pred novim letom vsak dan izpolnjenih več kot deset naših vprašalnikov.

                                   

                    Prim.prof.dr. Marko Kolšek

                    Katedra za družinsko medicino

                    Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

Pitje mojega prijatelja, prijateljice
Ali imaš prijatelja - prijateljico, ki pije preveč alkohola?


Glasovi: 74